Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje o wydłużeniu terminu do złożenia ofert na świadczenie usług w 2021 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla około 5 osób bezdomnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn ( +/- 2 osoby) w postaci:

  1. zapewnienia schroniska wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

Termin składania ofert – 30.10.2020r.