Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.01.2022 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.01.2022 r . – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – dostawa środków czystości do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie w czasie wyznaczonym w zapytaniu cenowym – tj. do dnia 21.01.2022 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 3 oferty cenowe.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę na rok 2022

Data wpłynięcia oferty:

21.01.2022 r.

Nazwa i adres:

„GDM PARTNER W BIURZE” Dulęba Spółka Jawna, Mszana Dolna

Cena oferty:

Cena brutto: 658,39 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia ofert cenowych:

1. „GDM PARTNER W BIURZE” Dulęba Spółka Jawna, Mszana Dolna

2. HURTOWNIA CHEMICZNO-PAPIERNICZA „RYZA”, Sułkowice