Kierownictwo:

mgr Joanna Dyrcz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Pomoc administracyjna:

mgr Joanna Smyrak – Pomoc administracyjna

Małgorzata Chowaniak– Pomoc administracyjna

Karolina Frydel -Pomoc administracyjna

Pomoc Społeczna:

Anna Front – Dyplomowany Pracownik Socjalny

Dorota Woźny– Dyplomowany Pracownik Socjalny

Danuta Pordzik – Dyplomowany Pracownik Socjalny

mgr Klaudia Smyrak-Juszczynka – Pracownik Socjalny

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:

mgr Alicja Smyrak – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Asystentura Rodzin:

Karina Wróblewska-Chowaniak – Asystent Rodziny