W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM ZARAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 (KORONAWIRUS)

ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O ZACHOWANIE RUTYNOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ORAZ OGRANICZENIE WIZYT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

 

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI:

 

  • TELEFON STACJONARNY / FAX – 33 8775 049

  • KIEROWNIK – 517 955 668

  • PRACOWNIK SOCJALNY – Dorota Woźny – 509 297 541

  • PRACOWNIK SOCJALNY – Danuta Pordzik – 509 297 538

  • PRACOWNIK SOCJALNY – Anna Front – 509 297 536

  • WNIOSKI O LECZENIE ODWYKOWE, SPRAWY ALKOHOLOWE, PRZEMOC,
    NIEBIESKA KARTA – 501 230 185

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS), FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KADRY, KSIĘGOWOŚĆ – 501 230 640

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.