Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. – II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

 

 

 

 

Do pobrania: