Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI W ROKU 2021     ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą…

Czyta więcej

Czyta więcej

W związku z wystąpieniem na obszarze Gminy Zawoja potwierdzonych przypadków wirusa SARS-CoV-2 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją w trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, od dnia 04 lutego 2021 r. – do odwołania – wstrzymał obsługę bezpośrednią petentów Gminnego Ośrodka Pomocy…

Czyta więcej

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”…

Czyta więcej

Niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania.

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus w formie elektronicznej, na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać nie wcześniej niż od dnia 1 luty 2021 r. Wnioski w tradycyjnej formie papierowej będzie można składać od dnia 1 kwiecień 2021 roku do końca maja…

Czyta więcej

  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w  Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 178 241,00zł  WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 44 560,25zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 222 801,25zł   Opis programu Program  „Posiłek w szkole i…

Czyta więcej

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.7.2020 z dnia 08.12.2020 r. dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zamian za święto przypadające w sobotę…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”. Poszukujemy wolontariuszy do udziału w realizacji programu. Działania w ramach programu polegać będą na realizacji działań w obszarze zrobienia zakupów i dostarczenia ich do potrzebujących oraz udzielania innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.…

Czyta więcej

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Osobom w wieku 70+, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny lub sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby – usługa wsparcia będzie polegała…

Czyta więcej