Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 34-222 Zawoja 1580 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Asystent rodziny Wymagania koniecznie: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny f) wykształcenie;…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 05.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 25.02.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 04.03.2019r. do godz. 15.30 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi: 1) terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi,…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 34-222 Zawoja 1580 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Asystent rodziny   Wymagania koniecznie: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny f.…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.02.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.02.2019r. – Zapytanie ofertowe – „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 wolne stanowisko) W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj.…

Czyta więcej

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – Joannę Dyrcz NIP: 552-14-33-224 REGON: 357009102 Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl , www.zawoja.ug.pl Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl 2. Osoba do kontaktów w ramach…

Czyta więcej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : MATERIAŁY BIUROWE ARTYKUŁ Cena netto ARTYKUŁ Cena netto Papier ksero A4 ryza   Zszywki 1 op. 10 szt.   Papier ksero A3 ryza   Spinacze małe 1…

Czyta więcej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : MATERIAŁY BIUROWE ARTYKUŁ Cena netto ARTYKUŁ Cena netto Papier ksero A4 ryza   Zszywki 1 op. 10 szt.   Papier ksero A3 ryza   Spinacze małe 1…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2019 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia dla 4 osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w postaci: zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja. Noclegowni dla bezdomnych Ogrzewalni dla bezdomnych Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej…

Czyta więcej