Środki finansowe

Z Funduszu Pracy dla Gminy Zawoja

z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny

„Program Asystent Rodziny na rok 2021”

  KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 000,00zł 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 1 250,00zł

 

Flaga i godło RP

Opis programu

dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia programu tj. 22 października „Program Asystent Rodziny na rok 2021”.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacja przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art.8 ust. 2 i 3 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.