Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Osobom w wieku 70+, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny lub sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby – usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów i pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych trudności i problemów. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które ze względu na sytuację epidemiologiczną pozostają w domu oraz w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia wymagające pomocy w tym szczególnie trudnym dla nich czasie.

WAŻNE !

Koszty związane z zakupem artykułów spożywczych oraz innych zgłaszanych potrzeb ponosi SENIOR, natomiast sama usługa dostarczenia niezbędnych artykułów, zakupów BĘDZIE NIEODPŁATNA!!!!!

GDZIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POTRZEBY W RAMACH PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA

  • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI:

Tel. 33 8775-049

mail: gopszawoja.ug.pl

 

  • PRACOWNICY SOCJALNI:

Tel. 509 297 541, Tel. 509 297 538, Tel. 509 297 536

Ponadto informujemy, iż uruchomiony został numer infolinii 22 505 11 11, pod którym można zgłaszać potrzeby osób 70+ które wymagają pomocy i wsparcia

Plakat wspieraj Seniora