Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”. Poszukujemy wolontariuszy do udziału w realizacji programu.

Działania w ramach programu polegać będą na realizacji działań w obszarze zrobienia zakupów i dostarczenia ich do potrzebujących oraz udzielania innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana będzie osobom, które ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są  o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/. Po zarejestrowaniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

Pozostałe informacje są zamieszczane na stronie internetowej:

Dla seniora

Wspieraj Seniora