ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na przeprowadzenie warsztatów matematycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu…

Czyta więcej

Czyta więcej