Wójt Gminy Zawoja informuje, że z dniem 16 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa ta reguluje zasady refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako źródła ogrzewania stosują urządzenia grzewcze zasilane wysokometanowym lub zaazotowanym gazem, w…

Czyta więcej