Środki finansowe Z Funduszu Pracy dla Gminy Zawoja z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny „Program Asystent Rodziny na rok 2021”   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 000,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 1 250,00zł   Opis programu dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia…

Czyta więcej