Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi: 1) terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi,…

Czyta więcej