Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 przystąpił do realizacji programu „Wspieraj seniora”. Poszukujemy wolontariuszy do udziału w realizacji programu. Działania w ramach programu polegać będą na realizacji działań w obszarze zrobienia zakupów i dostarczenia ich do potrzebujących oraz udzielania innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.…

Czyta więcej

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”. Osobom w wieku 70+, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny lub sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby – usługa wsparcia będzie polegała…

Czyta więcej