Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w  latach 2024-2025, których przedmiotem będzie:   a)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, b)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi c)    Udzielenie schronienia  w noclegowni; d)    Udzielenie schronienia w ogrzewalni; Szacuje się, że realizacja w/w…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI W ROKU 2021     ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą…

Czyta więcej