Zarządzenie Nr 0011.6.2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 07.06.2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ), § 8 oraz § 9 ust.…

Czyta więcej