Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie dot. zapytania ofertowego na dostawę materiałów i druków biurowych do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zawoi na rok 2022 r. z 13.01.2022 r. zostało unieważnione.

Kierownik GOPS w Zawoi

Joanna Dyrcz