Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoi profilaktyka w różnym zakresie nie jest żadną nowością. Nowym wynikiem tej współpracy są wspólnie nakręcone spoty o tematyce związanej z kłopotami dotykającymi osoby starsze.

Od zawsze wiadomo, iż podeszły wiek jest naturalną kolejnością życia. Młodzi ludzie w biegu dnia codziennego nie potrafią lub nie mają czasu zobaczyć, z jakimi problemami spotykają się osoby starsze. Niejednokrotnie mają one problemy z komunikacją z młodszym pokoleniem, a ich zdanie jest lekceważone. Często żyją w samotności, a postęp technologiczny jest tak ogromny, że gubią się w otaczającym świecie. W celu podkreślenia problemu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi wraz z dzielnicowymi, przy współpracy z seniorami Domu Pobytu Dziennego w Zawoi, nagrał pod koniec zeszłego roku kilka spotów. Tematyka ich dotyka problemów, z jakimi spotykają się lub mogą się spotkać osoby starsze, czyli:

– nadmierna ufność wobec nieznajomych,

– oferowanie dorobku swojego życia w zamian za zapewnienie opieki i wsparcia,

– trudności komunikacyjne wynikające z braku umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń,

– samotność oraz brak wsparcia ze strony bliskich powiązane z potrzebą bycia ważnym, pomocnym.

W czasie realizacji tego projektu pomysłów było wiele, jednak najtrafniejszym okazało się zaproszenie do wzięcia w nim udziału seniorów z Domu Pobytu Dziennego w Zawoi i obsadzenie ich w głównych rolach. Jak będzie można zobaczyć na załączonych filmikach, poradzili sobie z tym doskonale i niezwykle przekonująco.

Przedstawione dzisiaj spoty są jednymi z kilku, które powstały w wyniku tej współpracy. Będą one prezentowane podczas spotkań i prelekcji policjantów.

 

W dniu 19 listopada 2019 r. w Domu Pobytu Dziennego w Zawoi odbyła się prezentacja wspólnych prac wideo. Obecny był Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, Kierownik GOPS Zawoja Joanna Dyrcz oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej nadkom. Marcin Kaczmarek, który bardzo uroczyście został przyjęty przez seniorów z Domu Pobytu Dziennego w Zawoi. Dzięki kilkuletniej i bardzo dobrej współpracy kierownika GOPS Zawoja Joanny Dyrcz oraz policjantów z powiatu suskiego możemy spodziewać się kolejnych projektów, związanych z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać mieszkańcy naszego powiatu.