KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 3 551,00zł 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 4 438,75zł

 

 Opis programu

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.

 

 

Flaga i godło RP