KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 8 132,00zł 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 10 165,00zł

 

Opis programu

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja  2021r. do 31 grudnia 2021r.

 

 

 

Flaga i godło RP