Zadanie 13.1.2.1

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

w Gminie Zawoja

 

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 38 154,00zł 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 38 154,00zł

 

Opis programu

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zdań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze:

  • realizacji dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,
  • podniesienie jakości działalności ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców oraz organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników ośrodka.