AKTY PRAWNE

   UCHWAŁA NR XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi stan na 22.08.2005r.

   UCHWAŁA Nr XL/268/2005 Rady Gminy Zawoja z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. 

    UCHWAŁA Nr XLVII/320/2006 Rady Gminy Zawoja z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXV/174/2004r. Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004r. w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. 

   UCHWAŁA Nr X/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Zawoi z dnia 2 marca 1990r. w sprawie : celowości utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

USTAWY

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) Tekst ujednolicony – stan na 22.08.2005r.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124) Tekst ujednolicony – stan na 20.10.2005r.

   Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na 11.10.2005r. 

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175) Tekst ujednolicony – stan na 11.10.2005r.