Środki finansowe Z Funduszu Pracy dla Gminy Zawoja z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny „Program Asystent Rodziny na rok 2021”   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 000,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 1 250,00zł   Opis programu dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia…

Czyta więcej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 8 132,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 10 165,00zł   Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja  2021r. do 31 grudnia 2021r.    …

Czyta więcej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu|” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w Gminie Zawoja Aneks nr 3 z dnia 16.09.2021r. do Umowy nr 1/2021 z dnia 11.01.2021r.   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 265 000,00zł WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 66…

Czyta więcej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 3 551,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 4 438,75zł    Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.    

Czyta więcej

 Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu celowego : 289 290,00zł  Całkowity koszt realizacji zadania : 289 290,00zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością…

Czyta więcej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu|” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w Gminie Zawoja Aneks nr 2 z dnia 05.05.2021r. do Umowy nr 1/2021 z dnia 11.01.2021r. KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 223 364,00zł WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 55 841,00zł CAŁKOWITY KOSZT…

Czyta więcej

Zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 38 154,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 38 154,00zł     Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zdań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych…

Czyta więcej

Zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 66 963,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 66 963,00zł     Opis programu Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy…

Czyta więcej

  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w  Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 178 241,00zł  WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 44 560,25zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 222 801,25zł   Opis programu Program  „Posiłek w szkole i…

Czyta więcej