Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu celowego : 982 443,00 zł  Całkowity koszt realizacji zadania : 982 443,00 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi…

Czyta więcej

    KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 130 252,00zł       WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 32 563,00zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 162 815,00zł     Opis programu Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego…

Czyta więcej