Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi jest pan Dariusz Kozłowski.

Kontakt z Inspektorem: inspektor@cbi24.pl

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO:

– Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa

– Klauzula informacyjna – przesłanka umowy

– Klauzula informacyjna – przesłanka zgoda

 

Do pobrania: