GOPS/AON/2/2022/u Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2022 ZAWIADOMIENIE  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”- II…

Czyta więcej

GOPS/AON/2/2022/2 Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2022 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent…

Czyta więcej

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na…

Czyta więcej

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.8.2022 z dnia 10.06.2022 r.,  dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia…

Czyta więcej

Informujemy, że w dniu 02 maja 2022 r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.7.2022 z dnia 20.04.2022 r.,  dzień 02 maja 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia…

Czyta więcej

Oddział w Chrzanowie ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС WEEKEND DLA UKRAINY w ZUS Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS Serdecznie zapraszamy…

Czyta więcej

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z Zarządzeniem nr 0011.4.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 04.03.2022 roku informujemy, że każda środa począwszy od dnia 16.03.2022 r. to dzień pracy wewnętrznej Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Dzień wewnętrzny ma na celu usprawnienie pracy osób prowadzących postępowania o ustalenie prawa do świadczeń…

Czyta więcej

Dziękujemy za spływające dla Ukrainy dary, informujemy, że można je dostarczać do Babiogórskiego Centrum Kultury według przekazanej przez  MUW w Krakowie – listy produktów  i środków potrzebującym   na Ukrainie /lista do pobrania/ lista   jest  dostępna również  w  instytucji oraz na profilu społecznościowym BCK. Jeżeli jakiś mieszkaniec gminy przyjął lub zamierza  przyjąć  pod swój dach uchodźców…

Czyta więcej