W związku z zarządzeniem nr 0011.6.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 31.05.2021 r. ustala się dzień 04.06.2021 r. tj. piątek dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia nastąpi w dniu 12.06.2021 r. (tj. w sobotę) w rozkładzie czasu pracy odpowiadającym rozkładowi czasu pracy…

Czyta więcej

 Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu celowego : 289 290,00zł  Całkowity koszt realizacji zadania : 289 290,00zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością…

Czyta więcej

W związku z zarządzeniem nr 0011.5.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 28.04.2021 r. ustala się dzień 04.05.2021 r. tj. wtorek dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, w tym pracowników Świetlic Środowiskowych w Zawoi oraz w Skawicy, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.05.2021…

Czyta więcej

Zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 38 154,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 38 154,00zł   Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zdań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.…

Czyta więcej

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub…

Czyta więcej

Zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 66 963,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 66 963,00zł     Opis programu Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 34-222 Zawoja 1580 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO    WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ – “BABIOGÓRSKIM CENTRUM RADOŚCI I UŚMIECHU” “Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020     Wymagania koniecznie:   a)…

Czyta więcej

Rekrutacja do Świetlicy Środowiskowej   Skawica i Zawoja na rok szkolny 2021/2022   Uprzejmie informujemy,  że w dniach 15.03.2021- 30.04.2021  odbędzie się  rekrutacja do Świetlicy Środowiskowej na rok 2021/2022 Dokumenty można pobrać i składać w siedzibach placówek Serdecznie zapraszamy!

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych. ZAKUP MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH DLA PODOPIECZNYCH BABIOGÓRSKIEGO CENTRUM RADOŚCI I UŚMIECHU Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  …

Czyta więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r realizuje projekt „Szansa dla młodych VI” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego Celem projektu jest zwiększenie możliwości…

Czyta więcej