Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 050 zł w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji  zadań pomocy społecznej, w tym kwotę : – 68 523 zł- na dofinansowanie zadania  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, – 21 527 zł-dofinansowanie zadania własnego ośrodka pomocy społecznej w związku…

Czyta więcej

Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024. Wysokość dofinansowania – 107 000,00 zł Całkowita wartość programu – 133 750,00 zł Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w…

Czyta więcej