Flaga i godło RP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 050 zł w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji  zadań pomocy społecznej, w tym kwotę :

– 68 523 zł- na dofinansowanie zadania  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,

– 21 527 zł-dofinansowanie zadania własnego ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.