Informujemy, że w dniu 02 maja 2022 r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.7.2022 z dnia 20.04.2022 r.,  dzień 02 maja 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia…

Czyta więcej

Oddział w Chrzanowie ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС WEEKEND DLA UKRAINY w ZUS Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS Serdecznie zapraszamy…

Czyta więcej

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z Zarządzeniem nr 0011.4.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 04.03.2022 roku informujemy, że każda środa począwszy od dnia 16.03.2022 r. to dzień pracy wewnętrznej Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Dzień wewnętrzny ma na celu usprawnienie pracy osób prowadzących postępowania o ustalenie prawa do świadczeń…

Czyta więcej

Dziękujemy za spływające dla Ukrainy dary, informujemy, że można je dostarczać do Babiogórskiego Centrum Kultury według przekazanej przez  MUW w Krakowie – listy produktów  i środków potrzebującym   na Ukrainie /lista do pobrania/ lista   jest  dostępna również  w  instytucji oraz na profilu społecznościowym BCK. Jeżeli jakiś mieszkaniec gminy przyjął lub zamierza  przyjąć  pod swój dach uchodźców…

Czyta więcej

ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty, o wyborze najkorzystniejszych ofert w Części nr 1-7, 9-11 i 13 oraz o unieważnieniu w Części nr 8 i 12 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta…

Czyta więcej

GOPS/AON/1/2022/2 Uczestnicy postępowania GOPS/AON/1/2022  INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent…

Czyta więcej

GOPS/AON/1/2022/1  Uczestnicy postępowania GOPS/AON/1/2022  INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 złotych. DOSTAWA MATERIAŁÓW i DRUKÓW BIUROWYCH DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI W ROKU 2022 I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą Zawoja…

Czyta więcej