Wnioski będzie można składać od 1.08.2024r. do 30.09.2024r. Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym: W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r. (albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do…

Czyta więcej

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, reprezentowany przez: mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22 W związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 050 zł w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji  zadań pomocy społecznej, w tym kwotę : – 68 523 zł- na dofinansowanie zadania  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, – 21 527 zł-dofinansowanie zadania własnego ośrodka pomocy społecznej w związku…

Czyta więcej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 238 457,48 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 238 457,48 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu…

Czyta więcej

Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024. Wysokość dofinansowania – 107 000,00 zł Całkowita wartość programu – 133 750,00 zł Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w…

Czyta więcej

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego dochody w 2022 r. nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie…

Czyta więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) dalej także „ustawa” informuję Panią/Pana o zmianach oraz zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z art.…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.12.2023 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu, ogłoszonymw dniu 11.12.2023 r. na świadczenie usług schronienia na lata 2024-2025 , dla pięciu osób (kobieti mężczyzn) w postaci : a)    Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych; b)    Udzielenia schronienia w schronisku dla…

Czyta więcej

Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5943,57złw ramach Programu: „Asystent rodziny w 2023 roku”. Kwota ta stanowi całość wartości powyższego Programu. Celem Programu jest pomoc na rzecz samorządów w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet…

Czyta więcej