Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2022 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla około 5 osób bezdomnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn ( +/- 2 osoby) w postaci: zapewnienia schroniska wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem…

Czyta więcej

GOPS/AON/2/2021/w Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2021 ZAWIADOMIENIE  o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.- II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej…

Czyta więcej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu|” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w Gminie Zawoja Aneks nr 3 z dnia 16.09.2021r. do Umowy nr 1/2021 z dnia 11.01.2021r.   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 265 000,00zł WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 66…

Czyta więcej

Zawoja, 14.09.2021r. GOPS/AON/2/2021/2 Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2021 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.- II w…

Czyta więcej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 3 551,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 4 438,75zł    Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.    

Czyta więcej

GOPS/AON/2/2021/1 Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2021 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. –II w ramach programu…

Czyta więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi “Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. – II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.        

Czyta więcej

  W Urzędzie Gminy w Zawoi będzie zorganizowany mobilny punkt wsparcia, podczas którego, pracownicy ZUS będą zakładać klientom konto na PUE ZUS oraz pomagać w wypełnianiu i wysyłce wniosku 300+.

Czyta więcej

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi tel. 33/8775-049, mail: kierownik@gops-zawoja.pl   Zawoja, 18.06.2021r. GOPS/AON/1/2021/w/u Uczestnicy postępowania GOPS/AON/1/2021 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert w Części nr 2,…

Czyta więcej