Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5943,57zł
w ramach Programu: „Asystent rodziny w 2023 roku”
. Kwota ta stanowi całość wartości powyższego Programu. Celem Programu jest pomoc na rzecz samorządów w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”. Program: „Asystent rodziny w 2023 roku” finansowany jest ze środków Funduszu Pracy. Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2023 r., termin realizacji Programu upływa z dniem 31.12.2023 r.

Efektem realizowanego Programu „Asystent rodziny w 2023 roku” jest odciążenie finansowe gminy w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Flaga i godło RP