Dyplomowany Pracownik Socjalny – Danuta Pordzik

  • 509 297 538
  • Wieś Zawoja : Zawoja Policzne, Norczak, Świniarka, Rybna, Stolarka, Ryżowana, Podryżowana, Markowa, Barańcowa, Paluchówka, Czatoża, Składy, Wilczna, Widły, Błędna, Wełczoń, Kąkolowa, Bębny Górne, Bębny Dolne, Fiedorówka, Mosorne, Rąbaniska, Petułowa, Obłaźna, Chrapkowa, Polanki, Budzonie, Kukle, Wełcza,Gliśnica,Można,Jaworskie,Barany,Kolendówka,Skupnie,Dolina,Buczyna, Metle,Podsot,Maliki,Polaki,Trybały,Warzechówka,Miskowce,Żywczaki,Za wodą

 

Dyplomowany Pracownik Socjalny  Dorota Woźny    

  • 509 297 541                                                       
  • Wieś Zawoja : Łazy, Zemliki, Hujdy, Giertugi, Piergiesi, Centrum, Krzonka, Sałaciaki, Kudłata, Piergiesowe Polanki, Surmiaki, Smyraki, Swalisko, Szczurkówka, Spikówka,Koszarek,Stróże,Szczurki,Śmietany,Chowaniacy,Fujacy,Gawły,Podpolice, Przysłop, Kalina Dolna i Górna,Bartyzele,

 

Dyplomowany Pracownik Socjalny – Anna Front

  • 509 297 536
  • Wieś Skawica :Stecowo, Limów, Ficki Górne i Dolne, Wiechciowo, Małysowo, Majerzowo, Koczurowo, Buby Dolne i Górne, Skutowo, Sołtysowo, Migasowo, Sitarzowo, Franczaki, Paluchy, Żurki, Sucha Góra – Wartówka, Tokarne, Oblica, Sitkówka,Marszałki,Gołynia,Zalas,Bielasy,Chopy,Łatki,Mazury.