Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 050 zł w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji  zadań pomocy społecznej, w tym kwotę : – 68 523 zł- na dofinansowanie zadania  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, – 21 527 zł-dofinansowanie zadania własnego ośrodka pomocy społecznej w związku…

Czyta więcej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 238 457,48 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 238 457,48 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu…

Czyta więcej

Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024. Wysokość dofinansowania – 107 000,00 zł Całkowita wartość programu – 133 750,00 zł Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w…

Czyta więcej

Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5943,57złw ramach Programu: „Asystent rodziny w 2023 roku”. Kwota ta stanowi całość wartości powyższego Programu. Celem Programu jest pomoc na rzecz samorządów w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet…

Czyta więcej

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 345 187,62 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 345 187,62 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał dotacje celową od Wojewody Małopolskiego w wysokości 89 373 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi polegającego na utrzymaniu…

Czyta więcej

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w…

Czyta więcej

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu celowego : 982 443,00 zł  Całkowity koszt realizacji zadania : 982 443,00 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi…

Czyta więcej

    KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 130 252,00zł       WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 32 563,00zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 162 815,00zł     Opis programu Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego…

Czyta więcej

Środki finansowe Z Funduszu Pracy dla Gminy Zawoja z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny „Program Asystent Rodziny na rok 2021”   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 000,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 1 250,00zł   Opis programu dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia…

Czyta więcej

  • 1(current)
  • 2