Zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 66 963,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 66 963,00zł     Opis programu Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy…

Czyta więcej

  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w  Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 178 241,00zł  WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 44 560,25zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 222 801,25zł   Opis programu Program  „Posiłek w szkole i…

Czyta więcej