Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że jest możliwość skorzystania z mieszkania chronionego, będącego w zasobach Gminy Zawoja. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu…

Czyta więcej

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi  ogłasza nabór na zajęcia organizowane w ramach Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Zawoi Przysłop, Zawoja 886 Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+ , a także polepszenie ich funkcjonowania w życiu codziennym Obowiązkowe kryteria naboru: Wymagane dokumenty: Prośby o przyjęcie…

Czyta więcej

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi  ogłasza nabór na zajęcia organizowane w ramach Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Zawoi Przysłop, Zawoja 886 Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+ , a także polepszenie ich funkcjonowania w życiu codziennym Obowiązkowe kryteria naboru: Wymagane dokumenty: Prośby o przyjęcie…

Czyta więcej

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi  ogłasza nabór na zajęcia organizowane w ramach Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Zawoi Przysłop, Zawoja 886 Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+ , a także polepszenie ich funkcjonowania w życiu codziennym Obowiązkowe kryteria naboru: Wymagane dokumenty: Prośby o przyjęcie…

Czyta więcej

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi  ogłasza nabór na zajęcia organizowane w ramach Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Zawoi Przysłop, Zawoja 886 Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+ , a także polepszenie ich funkcjonowania w życiu codziennym Obowiązkowe kryteria naboru: Wymagane dokumenty: Prośby o przyjęcie…

Czyta więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach placówki Dom Dziennego Pobytu Gmina Zawoja zaprasza seniorów 60+  na zajęcia organizowane w ramach kontynuacji działań Domu Dziennego Pobytu  w Zawoja Przysłop, 34-22 Zawoja 886 Celem zajęć organizowanych w ramach placówki  jest wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających ubóstwu  i wykluczeniu społecznemu na ternie gminy Zawoja, poprzez…

Czyta więcej