Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.12.2023 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu, ogłoszonym
w dniu 11.12.2023 r. na świadczenie usług schronienia na lata 2024-2025 , dla pięciu osób (kobiet
i mężczyzn) w postaci :

a)    Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych;

b)    Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

c)    Udzielenia schronienia w noclegowni;

d)    Udzielenia schronienia w ogrzewalni;

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 19.12.2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

Data wpłynięcia oferty:

15.12.2023

Nazwa podmiotu

Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka , 42-500 Będzin ul. Wilcza 1

Cena oferty:

– osoba sprawna –

cena brutto za dobę z wyżywieniem- 34 zł

– osoba niepełnosprawna , samoobsługowa

cena brutto za dobę z wyżywieniem-70 zł

-osoba niepełnosprawna, samoobsługowa poruszająca się na wózku inwalidzkim

cena brutto za dobę z wyżywieniem-80 zł

-osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki osób trzecich

cena brutto za dobę z wyżywieniem- 100 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka , 42-500 Będzin ul. Wilcza 1

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz