INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) dalej także „ustawa” informuję Panią/Pana o zmianach oraz zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z art.…

Czyta więcej

Informujemy, że w dniu 02 maja 2022 r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.7.2022 z dnia 20.04.2022 r.,  dzień 02 maja 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia…

Czyta więcej