INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) dalej także „ustawa” informuję Panią/Pana o zmianach oraz zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z art.…

Czyta więcej