Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.8.2022 z dnia 10.06.2022 r.,  dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia nastąpi w dniu 25 czerwca 2022 r. (w sobotę) w wymiarze czasu odpowiadającym rozkładowi czasu pracy GOPS w piątki, skróconemu o godzinę w związku z równoważnym czasem pracy.