Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 05.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 25.02.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 04.03.2019r. do godz. 15.30 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. W dniu 05.03.2019 r. o godz. 09.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia nie wyłoniono wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Oferenta:

Data wpłynięcia oferty:

2019-02-28

Nazwa Oferenta:

Karolina Witkowska

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Karolina Witkowska