Zawoja, 07.05.2021r.

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 07.05.2021 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 29.04.2021 r.– Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 07.05.2021 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2021-05-06

Nazwa i adres:

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata”

Katarzyna Anna Rokicka,

Białystok

Cena oferty brutto za 1 Cykl warsztatów:

3610,80 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, Białystok

  2. Magdalena Siśkiewicz, New Challenge, Kraków

Do pobrania: