Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.04.2021 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 30.09.2021 r.– Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów sportowych
w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 09.04.2021 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły cztery ofert. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

Jedna oferta została odrzucana, ze względu na brak spełnienia wymogów Oferenta. Oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostali poinformowani o konieczności złożenia ofert dodatkowych.

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Justyna Smyrak, Zawoja

  2. ZDZ w Katowicach, Sucha Besk.

  3. Łukasz Stopka, Zawoja

  4. Krzysztof Kudzia, Zawoja

Do pobrania: