Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w 2021 r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla czterech osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

  1. Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 30.10.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
30.09.2020 r. na świadczenie usług w 2020 r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla pięciu osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

  1. Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 30.10.2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

Data wpłynięcia oferty:

2020-10-27

Nazwa podmiotu

Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka Jarosław Lipiński, 42-500 Będzin ul. Wilcza 1

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka Jarosław Lipiński, 42-500 Będzin ul. Wilcza 1

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi