Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w 2019r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla czterech osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

  1. Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 31.01.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 24.01.2019r. na świadczenie usług w 2019r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla czterech osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

  1. Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 31.01.2019r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta.

W dniu 04.02.2019 r. o godz. 09.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

Data wpłynięcia oferty: 2019-01-31

Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. Św Franciszka z Asyżu 42-500 Będzin ul. Wilcza 1 wpisanym do KRS NR 0000255240 REGON 240357383 NIP 6252305618

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

Stowarzyszenie Charytatywne Centrum Arka im. Św Franciszka z Asyżu 42-500 Będzin ul. Wilcza 1 wpisanym do KRS NR 0000255240 REGON 240357383 NIP 6252305618

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że na usługi z zakresu zapewnienia dla osób bezdomnych schronienia w noclegowniach oraz w ogrzewalni – nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi