Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.01.2022 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.01.2022 r . – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – dostawa materiałów biurowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie w czasie wyznaczonym w zapytaniu cenowym – tj. do dnia 21.01.2022 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 3 oferty cenowe.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę na rok 2022

Data wpłynięcia oferty:

19.01.2022 r.

Nazwa i adres:

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW

Cena oferty:

Cena brutto: 1207,14 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia ofert cenowych:

1. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA, KRAKÓW

2. „GDM PARTNER W BIURZE” Dulęba Spółka Jawna, Mszana Dolna

3. HURTOWNIA CHEMICZNO-PAPIERNICZA „RYZA”, Sułkowice