W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Wójt Gminy Zawoja oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze mogą samodzielnie funkcjonować, ze względu na wiek czy sytuację zdrowotną. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

W takich sytuacjach możemy powiadomić:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi – tel. 33 8775-049
  • Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej  – tel. 47 83 28 211 lub 997
  • Komisariat Policji Maków Podhalański – 47 83 28 350 lub 997

Nie bądź obojętny, Twoja reakcja może uratować komuś życie”