ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty, o wyborze najkorzystniejszych ofert w Części nr 1-7, 9-11 i 13 oraz o unieważnieniu w Części nr 8 i 12 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

 

Do pobrania: