Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia - Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wartości zamówienia

Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie całkowitego kosztu usługi - warsztaty „ poznajemy zawody świata” dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Ilość warsztatów : 5

Ilość godzin warsztatu : 40

Ilość grup : 2

Ilość osób w grupie – do 15

Okres realizacji usługi – 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Miejsce realizacji usługi : Gmina Zawoja

Usługa przewidziana jest do podpisania umowy od 01.06.2019r. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku Vat. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Prosimy o wskazanie całkowitego kosztu usługi. Odpowiedz prosimy przesyłać w terminie do 15.04.2019r. drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580 34-222 Zawoja z dopiskiem „ szacowanie wartości zamówienia poznajemy zawody świata”.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

INFORMACJA

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 15.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.03.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 15.03.2019r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. W dniu 15.03.2019 r. o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-03-15

 

Nazwa Oferenta:

 

Karolina Witkowska

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

  1. Karolina Witkowska

 

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Do pobrania:

- Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej >>