Aktualności

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Czytaj więcej...

Zapytanie oferowe - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 17.08.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 09.08.2017r. - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-17 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszone zapytanie.

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi